HỌC TÍNH TOÁN KẾT CẤU
VỚI PHẦN MỀM ETABS

Chào mừng bạn tới với các bài học tính toán kết cấu bằng phần mềm Etabs của Lương Trainer. Để đạt được kết quả tối đa nhất trong khóa học này, trước tiên bạn hãy gác toàn bộ mọi việc lại và dành toàn bộ thời gian trong vòng khoảng 1 tới 2h đồng hồ mỗi ngày để xem hết các bài học này. Lưu ý xem video + ghi chép rồi cuối cùng mới tới thực hành, chỉ có như vậy bạn mới đạt kết quả tối đa nhất từ phần quà tặng này. Lưu ý add zalo trợ lý của tôi 09.62.63.63.25 ( Ms Thu ) để hỗ trợ khi bạn cần hỏi ( chứ không phản hồi qua các kênh khác ). Nào chúng ta bắt đầu thôi !

VIDEO #1

* Etabs dùng để làm gì?.
* Cách cài đặt etabs 2013 ra sao ?
* Phương pháp học của khóa đào tạo thế nào?

VIDEO #2

+ Giới thiệu giao diện phần mềm Etabs.
+ Cách thiết lập đơn vị, mô hình, tiêu chuẩn trong Etabs.
+ Cách xây dựng lưới trục, cao độ tầng cho công trình trong Etabs.
+ Cách gắn vật liệu theo TCVN cho các cấu kiện trong Etabs.
+ Cách khai báo tiết diện thanh trong phần mềm.

Bài tập cho bài học số 2:
+ Download file kiến trúc công trình về TẠI ĐÂY.
+ Thiết lập mô hình, đơn vị cho bản vẽ.
+ Dựng lưới trục, cao độ tầng như trong bản vẽ.
+ Định nghĩa vật liệu B20 cho bê tông và CII, CI cho cốt thép như trong video.
+ Định nghĩa tiết diện thanh D22x50 như trong video.

VIDEO #3

+ Khai báo tiết diện dầm, cột trong Etabs.
+ Khai báo tiết diện sàn trong Etabs.
+ Cách quản lý khung nhìn và các chế độ view cho khung nhìn.
+ Cách dựng các cấu kiện kết cấu, dầm cột.
+ Cách tùy biến khi dựng các kết cấu này.

Download file excel chọn sơ bộ tiết diện TẠI ĐÂY.
+ Khai báo tiết diện cho dầm và cột cho công trình đã gửi ở bài trước.
+ Lựa chọn các tiết diện sơ bộ và lập thành bảng dựa vào file exel đã gửi.
+ Dựng các mặt bằng kết cấu sơ bộ trong Autocad.
+ Dựa vào mặt bằng kết cấu sơ bộ đó dựng các mặt bằng kết cấu trong Etabs.
+ Quà tặng cho File PDF phục vụ việc tra cứu download TẠI ĐÂY.
+ Download File PDF hướng dẫn chuyển đổi tiêu chuẩn BS8110 sang TCVN TẠI ĐÂY.
+ Download File các bước làm trong Etabs với phiên bản 9.4 TẠI ĐÂY ( mang tính chất tham khảo do đây là phiên bản cũ ).

VIDEO #4

+ Cách điều chỉnh cột lệch tâm trong etabs.
+ Cách dựng sàn trong Etabs.
+ Cách dựng mái biệt thự, mái nghiêng trong etabs.
+ Các lệnh tùy biến với sàn và mái trong Etabs.
+ Cách khai báo liên kết chân cột.

Bài tập cho bài học số 4:
+ Dựng sàn nhà, mái nhà như trong video.
+ Khai báo chia sàn ảo cho sàn, mái.
+ Khai báo liên kết ngàm cho chân cột

VIDEO #5

+ Các bổ trợ trợ giúp trong quá trình dựng hình
+ Bảng tính toán tải trọng đối với nhà thấp tầng
+ Các loại tải trọng trong nhà thấp tầng.
+ Cách định nghĩa các loại tải trọng này trong Etabs.
+ Cách chất tải lên các cấu kiện kết cấu trong Etabs.
+ Chất tải với những trường hợp đặc biệt ( tường kê trực tiếp lên sàn, hay tải quy về nút ).
+ Cách tổ hợp tải trọng trong Etabs với nhà thấp tầng theo TCVN.
+ Sự khác nhau giữa tổ hợp nội lực và tổ hợp tải trọng.

Bài tập cho bài học số 5:
+ Download bảng tải trọng excel tôi gửi cho bạn TẠI ĐÂY.
+ Hiểu cách sử dụng và khai báo tải trong bảng tải trọng.
+ Download TCVN về tải trọng và tác động TẠI ĐÂY.
+ Download file PDF khối lượng riêng các loại vật liệu thường xuyên sử dụng TẠI ĐÂY.
+ Định nghĩa các loại tải trọng trong Etabs.
+ Chất tải lên các cấu kiện kết cấu trong Etabs.
+ Tổ hợp các loại tải trọng như trong video hướng dẫn

VIDEO #6

+ Cách kiểm tra công trình trước khi chạy.
+ Các điều kiện cần làm trước khi chạy
+ Chạy công trình để xuất nội dụng.
+ Cách xem nội lực cho các cấu kiện kết cấu công trình.
+ Cách xuất nội lực ra File exel để lọc nội lực.

Bài tập cho bài học số 6:
+ Kiểm tra và chạy nội lực cho công trình.
+ Xem nội lực trực tiếp trong công trình.
+ Xuất nội lực dầm, cột, phản lực nền ra file excel và lưu lại để tính toán, kiểm tra.

VIDEO #7

+ Cách tính toán dầm với nội lực xuất ra.
+ Cách tính toán sàn.
+ Cách tính toán cột.
+ Cách tính toán móng.
+ Cách kiểm tra trạng thái giới hạn 2.

Bài tập cho bài học số 7:
+ Download File excel tính toán sàn TẠI ĐÂY.
+ Download File excel tính toán dầm TẠI ĐÂY.
+ Download File excel tính toán cột nén đúng tâm TẠI ĐÂY và cột nén lệch tâm TẠI ĐÂY
+ Download File excel tính toán móng đơn TẠI ĐÂY & TẠI ĐÂY & móng bè TẠI ĐÂY & TẠI ĐÂY & móng cọc TẠI ĐÂY & TẠI ĐÂY
+ Download File excel kiểm tra trạng thái giới hạn TẠI ĐÂY.
+ Download File PDF về sàn sườn toàn khối TẠI ĐÂY.
+ Download File PDF cột TẠI ĐÂY.
+ Download File PDF về móng TẠI ĐÂY & TẠI ĐÂY
+ Download File PDF về cấu tạo bê tông cốt thép TẠI ĐÂY và sổ tay kết cấu TẠI ĐÂY
+ Hiểu và tính toán công trình với các bảng đã cho.

VIDEO #8

+ Chú ý: Đây là phần bài tập nên không có video
+ Download File kiến trúc nhà 7 Tầng TẠI ĐÂY về
+ Copy thêm 4 tầng khác có mặt bằng kiến trúc, chiều cao giống với tầng 4.
+ Lập mặt bằng kết cấu cho các tầng của công trình.
+ Lập bảng lựa chọn cấu kiện kết cấu sơ bộ.
+ Lập bảng tải trọng cho công trình dựa vào bảng tải trọng đã cho và dựa vào file kiến trúc ở trên.
+ Dựng mặt bằng kết cấu trong etabs cho công trình trên.
+ Gắn các tải trọng cho công trình ( trừ tải trọng gió và tải động đất ).

VIDEO #9

+ Các bước thiết kế cho công trình nhà cao tầng.
+ Các giai đoạn trong thiết kế.13 bước tính toàn nhà cao tầng khi sử dụng phần mềm Etabs.
+ Bảng tính toán tải trọng đối với nhà cao tầng:

Bài tập cho bài học số 9:
+ Download file kết cấu của bài học số 8 TẠI ĐÂY & TẠI ĐÂY.
+ Download file excel tải trọng cho nhà cao tầng TẠI ĐÂY.
+ Hiểu cách sử dụng và khai báo tải trọng trong bảng tải trọng.
+ Lập lại mô hình kết cầu nhà cao tầng trong etabs dựa vào file kết cấu đã cho.
+ Định nghĩa tiết diện, vật liệu cho các kết cấu.
+ Định nghĩa các trường hợp tải trọng.
+ Chất tải trọng ( tĩnh tải, hoạt tải ) lên công trình.
+ Chia sàn, vách cho công trình
+ Khai báo dao động ( tổ hợp dao động và số dao động ) cho công trình
+ Gắn tâm cứng lên các mức tầng.
+ Chạy chương trình.

VIDEO #10

+ Tìm hiểu các thông số dao động của nhà cao tầng.
+ Bảng tính toán tải trọng đối với nhà thấp tầng.
+ Cách tính toán tải trọng gió với nhà cao tầng.

Bài tập cho bài học số 10:
+ Xuất các thông số dao động cho công trình ở bài học trước.
+ Xác định tải trọng gió ( Gió tĩnh + Gió động ) cho nhà cao tầng.
+ Download file excel tải trọng gió nhà cao tầng TẠI ĐÂY.
+ Download tiêu chuẩn về tải trọng gió động về TẠI ĐÂY.
+ Đọc kỹ tiêu chuẩn và lý thuyết trong file excel tôi gửi để hiểu rõ các bước tính toán.
+ Tính toán các tải trọng gió này theo file excel đã cho

VIDEO #11

+ Cách nhập tải gió TĨNH + ĐỘNG vào phần mềm Etabs.
+ Lý thuyết tính toán động đất.
+ Các phương pháp tính toán tải trọng động đất.
+ Các cách nhập tải động đất vào phần mềm Etabs.
+ Các bước tính toán động đất trong phần mềm Etabs.
+ Các trường hợp tổ hợp tải trọng trong nhà cao tầng.
+ Chạy và tính toán công trình nhà cao tầng.

Bài tập cho bài học số 11:
+ Download file excel tính toán về tải động đất TẠI ĐÂY.
+ Download file tiêu chuẩn về tải động đất TẠI ĐÂY.
+ Nghiên cứu kỹ lý thuyết tính toán động đất trong tiêu chuẩn và file excel ở trên.
+ Nắm rõ các phương pháp tính toán tải động đất, trong trường hợp nào sử dụng phương pháp nào?
+ Hiểu rõ quy trình tính toán tải động đất với từng phương pháp
+ Tính toán tải động đất với file excel ở trên theo cách nhập tải số 2 trong etabs.
+ Nhập tải động đất vào phần mềm theo cách số 2
+ Định nghĩa các trường hợp tổ hợp tải trọng.
+ Check lỗi và chạy chương trình.Xuất nội lực và tính toán cho các cấu kiện kết cấu.

Truyền nghề CEO xây dựng con đường tắt tới thành công trong nghề xây dựng”


Bạn có muốn nâng cấp lên khóa học truyền nghề CEO Xây Dựng để học được Full toàn bộ các kiến thức chuyên môn trong nghề xây dững lẫn kiến thức về kinh doanh và cuộc sống hay không? Tôi đang có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho bạn.